ODSTOUPENÍ od KUPNÍ SMLOUVY

  Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím se týká zboží, které bylo zakoupeno prostřednictvím internetového obchodu www.klik-nabytek.cz dle Obchodních podmínek pro prodej zboží na internetu.

ADRESA pro vrácení zboží:
    NábytekProNás s.r.o.
    Stránského 2a
    616 00 Brno
 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

SPOTŘEBITEL:

Jméno a příjmení:...............................................................

Adresa kupujícího (čitelně):.................................................

IDENTIFIKACE dodané zakázky:

ČÍSLO objednávky:…………………………………

popř. uveďte ČÍSLO FAKTURY.....................................................

(uvedením čísla objednávky/čísla faktury usnadníte identifikaci kupní smlouvy a vyřízení věci; neuvedením čísla objednávky nebudou Vaše práva zkrácena).

   Oznamuji, že jako kupující spotřebitel odstupuji podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží:

…………………………………...………................................................................................   

objednaného / doručeného dne: ……….........................….../..….…….......................…

Dále uvádím (dobrovolný údaj): ……………………………………………………………………………………………… 
(pokud chcete, využijte tento prostor pro Vaše vyjádření např. ohledně důvodů pro odstoupení od kupní smlouvy nebo pro sdělení čísla účtu, včetně bankovního ústavu, pro vrácení peněžních prostředků, pokud Vám mají být vráceny na bankovní účet; nevyužitím tohoto prostoru nebudou Vaše práva zkrácena).
 
  Toto odstoupení může být zasláno prodávajícímu i emailem. Doručeno je okamžikem potvrzení převzetí emailu ze strany prodávajícího kupujícímu, bez takového potvrzení nelze považovat takové odstoupení kupujícího za řádně prodávajícímu doručené. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (tedy nikoliv nákladů, které vznikly spotřebiteli při vrácení zboží) stejným způsobem. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 
  Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo dodá na adresu provozovny prodávajícího. Po obdržení zboží bude vrácené zboží prodávajícím zkontrolováno.
 
        
V...................................................., dne: …………………..   
PODPIS klienta: ................................................
 
 
DOKUMENT KE STAŽENÍ ve formátu pdf: 
×

Splátková kalkulačka ESSOX